Szabályzat, mely a mi érdekeinket szolgálja

A munkavédelem egy nagyon tág témakör. Ezért mindig speciálisan, az adott vállalkozásra tervezett, ezért minden cégnek saját munkavédelmi szabályzattal kell rendelkeznie. Ezt egy munkavédelmi koordinátor, azaz egy szakem.ber készítheti el, akinek az a feladata, hogy minden veszélyhelyzetet felmérjen, és hogy a megfelelő biztonsági tematikát elkészítse. Ez később munkavédelmi oktatás keretein belül kerül átadásra a beosztottaknak.

Ez az eljárás nem csak, hogy kötelező, hanem fontos is, hiszen a munkásoknak kötelessége tudni, hogy hogyan, milyen módon, és milyen munkavédelmi felszerelésben kell az adott feladatait ellátnia. Ezért, ha vállalkozásunk van, szükségünk lesz egy munkavédelmi szakemberre. Az Active Safety csapata nagyszerű választás lehet, hiszen csakis szakképzett csapatból áll, és tudásukat, tapasztalatukat is át tudják adni számunkra.  Vállalják többek között a munkavédelmi szabályzat elkészítését, amely taglalja a munkavédelmi oktatás felépítésétől, a védőeszközök juttatási rendjén keresztül, az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét is.

A munkavédelmi oktatás kiemelt jelentőségű, hiszen az embereink testi épsége a legfontosabb. Az ilyen oktatások nem csak elméleti képzések, hanem gyakorlati is. Például, meg kell mutatni, hogyan kell helyesen használni egy biztonsági hevedert, és gyakoroltatni a tanultakat. Ezek az oktatások lehetnek előzetesek, időszakosak és rendkívüliek. Minden oktatást dokumentálni kell és minden dokumentumot legalább öt évig meg kell őrizni. Összességébe láthatjuk, hogy ez egy nagyon összetett, komplex feladat. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen veszélyforrások is leshetnek a beosztottainkra. Ne hagyjuk, hogy bármi baj is érje őket, hiszen rájuk számíthatunk abban, hogy vállalkozásunk sikeres legyen.

Szabályzat, mely a mi érdekeinket szolgálja Read More »